Yamaha YZF R125 Forums banner

Rattle under load

684 Views 2 Replies 1 Participant Last post by  LJTHAI
When at low rpms and high gear and honestly pretty much when under moderate-higher load the bike rattles like theres a marble going around the engine. I heard it might be a bent flywheel or someshit. Also heard it might be spark knock. How should I look into it? Should I first just try to burn all the gas and replace it with higher octane to make sure?
1 - 3 of 3 Posts
Siema jeżeli masz końcówkę paliwa zatankuj 98 i zobaczysz ;)
właśnie też tak słyszałem ale ledwo dotankowałem 95 do końca :( wyjeżdżę i przetankuję. I jak to się będzie utrzymywać to dalej tankować 98 po prostu żeby tego nie było? Czy po kilku bakach 98 będzie się zachowywało dobrze na 95?
Ogólnie może to być coś innego niż spalanie stukowe i normalnie powinno lać się benzynę 95 oktanów, sprawdz Luzy zaworowe, tłok, napinacz rozrządu. U mnie też słychać stuki, te silniki tak mają, chociaż zobacz sobie ten film od 49 minuty ==>
polałem 98 do pełna i chyba jest lepiej w sumie. Dzięki za pomoc. Cieszę się że wszystko gra bo wsm gdzieś w czerwcu chcę sprzedać i się przesiąść na coś większego :p
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top